Announcements
MSG Satınalma Yönergesi kapsamında açılacak ihale hakkında

Değerli Üyelerimiz,

 

 

 

MSG Satın Alma Yönergesi uyarınca açılacak ihaleye ilişkin ilanı görüntüleyebilmek için aşağıdaki alanı tıklayabilirsiniz.

 

 

 

Sıra No.         İşin Adı / Konusu / Cinsi                 İlan Tarihi     İhale Tarihi   İhale Şartları

2019/03        Grup Sağlık Sigortası                     21.03.2019  04.04.2019  TIKLAYINIZ.