Announcements
MSG Satınalma Yönergesi kapsamında açılacak ihale hakkında

Değerli Üyelerimiz,

 

 

 

MSG Satın Alma Yönergesi uyarınca açılacak ihaleye ilişkin ilanı görüntüleyebilmek için aşağıdaki alanı tıklayabilirsiniz.

 

 

 

Sıra No.         İşin Adı / Konusu / Cinsi                 İlan Tarihi     İhale Tarihi   İhale Şartları

2019/04      Bankacılık Hizmet Sözleşmesi          13.05.2019     27.05.2019    TIKLAYINIZ.