News
MUVAFAKATNAMELER HAKKINDA...

Değerli Üyelerimiz,

 Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili hakkında Yönetmelik'in 5.maddesi c bendinde yapılan değişiklik, 28.10.2008 tarihli resmi gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Bu nedenle, Temmuz 2009 itibari ile yapımlara vermiş olduğunuz muvafakatnamelerinizin bir örneği T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde de arşivlenecektir. Bu düzenleme kapsamında muvafakatnamelerinizin aşağıdaki bilgileri eksiksiz içeriyor olması gerekmektedir

 Muvafakatnamelerde  belirtilmesi  zorunlu alanlar şöyledir :

 1 - Eser / Eserlerin adları, ilk satırı / İlk satırları

2 - Eserdeki Rol ( söz yazarı ve/ veya besteci )

3 - Albüm Adı

4 - Yorumcunun Adı

5 - Yapımcı Firmanın Adı / Ünvanı

6 - Muvafakatnamelerin kapsam alanı

7 - Ad Soyad

8 - Tarih

9 - İmza

MSG'nin sizler için hazırlamış olduğu muvafakatname örneğini web sitemizden www.msg.org.tr  veya Üye İlişkeri Departmanımızdan temin edebilirsiniz. Vereceğiniz izinlerde bu muvafakatname örneğini kullanmanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca, farklı bir muvafakatname örneği söz konusu olduğunda, imzalamadan önce Hukuk Departmanımıza danışmanızı önemle rica ederiz.

MSG Genel Sekreterliği