News
ALTIN GÜVERCİN MÜZİK YARIŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

20. KUŞADASI ALTIN GÜVERCİN MÜZİK FESTİVALİ

20-23 Haziran 2012
 
Müzik Sektöründe Telif Hakları Mevcut Durum ve Dünyadaki Gelişmeler Sempozyumu
 
SONUÇ BİLDİRGESİ
 
Festival Organizasyonunun tertiplediği Sempozyumda altı oturum boyunca ele alınan ve tartışmaya açılan konular aşağıda yer alan program dahilinde gerçekleşmiştir.

 

 

Açılış Konuşmaları
Ali Rıza TÜRKER
Türker Reklamcılık Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı
Oturum Başkanı:
Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü
Konuşmacılar: MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif SAĞ, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Garo MAFYAN, MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent FORTA
Telif Haklarının Dijital Alanda Korunmasına İlişkin Hukuki Düzenlemeler ve Uygulamalar
Oturum Başkanı: Özgür SEMİZ- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Müfettiş
Konuşmacılar: -Özgür SEMİZ- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Müfettiş
-MÜYAP
Tartışma Bölümü: Türkiye -AB Çalışma Grubu Gündemi Önerileri
Oturum Başkanı: Özgür Semiz - Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Müfettiş
Konuşmacılar: MÜYAP, MSG, MESAM Temsilcileri
Müzik Sektöründeki Güncel Sorunlar
Oturum Başkanı: Özgür SEMİZ- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Müfettiş
Konuşmacılar: MÜYAP, MSG, MESAM Temsilcileri
Yabancı Ülkelerdeki Lisanslama Modelleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu OĞUZ – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konuşmacılar: MÜYAP, MSG, MESAM Temsilcileri

 

 
Global düzeyde dijital alanda ortaya çıkan gelişmeler ve teknolojik atılımlar, fikir ve sanat eserlerinin üretimi, çoğaltımı ve topluma iletiminde yeni fırsatlar yaratırken, eserlerin kullanımında ve topluma arzında yeni mecralar ortaya çıkarmış, bu gelişmelerin yanı sıra yasal kullanımların yanında eserler üzerindeki hakların ihlallerinde de artışlar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde genelde telif haklarına konu olan fikir ürünlerinin özelde ise müzik eserleri üzerindeki hakların korunmasında, dünya uygulamaları çerçevesinde ve ülkemizin özgün gereksinimleri doğrultusunda bugüne kadar atılmış ve bundan sonra atılacak olan adımların ele alındığı “Müzik Sektöründe Telif Hakları Mevcut Durum ve Dünyadaki Gelişmeler Sempozyumu”na katılan, Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı yetkilileri, MESAM, MSG ve MÜYAP temsilcileri ile diğer müzik endüstrisi temsilcileri, besteci, söz yazarı ve yorumcular tarafından altı oturum boyunca yapılan tartışmalar ışığında aşağıda yer alan temel hususlar, mutabakata varılan konular olarak belirmiştir.
 
1. Kreatif/yaratıcı sektörler bir toplumun kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesi bakımından taşıdıkları önemin yanı sıra ekonomiye de büyük katkılar sağlamaktadır. Tüm gelişkin ülkeler bu sektörleri koruyup geliştirmeye büyük özen göstermektedir.
 
2. Teknolojik gelişmeler bu sektörler üzerinde ikili bir etki yaratmaktadır. Bir yandan ürünlerin ulusal sınırlar dışında da tanıtılması ve pazarlanması kolaylaşmakta diğer yandan bu ürünlerin izinsiz kopyalanması ve tüketilmesini sağlayacak yöntemlerin gelişmesi nedeniyle satışlar hızla düşmektedir. Bu tablo kültür ve eğlence sektörlerinde üretimin düşmesine, gelirini bu sektörlerden temin eden başta eser sahipleri olmak üzere tüm aktörlerin yoksullaşmasına neden olmaktadır.
 
3. 2004 yılından bu güne kadar ülkemizde fiziki satışlar %75 oranında düşmüş, 2004 yılında 42.000.000 adet fiziki satış olurken 2011 yılında bu rakam 10.000.000 adetin altına inmiştir. Dijital satışlardan elde edilen gelirler bu kayıpları karşılamakta yetersiz kalmıştır.
 
4. Teknolojik gelişmeler nedeniyle fiziki satışların düşmesinin, özellikle müzik sektöründe kaçınılmaz olduğu aşikardır. Sorun yeni tüketim modellerinin geliştiği internet ve mobil dünyasında izinsiz kullanımların önüne geçilememesidir. Tüm dünyada milyonlarca site ve izinsiz dosya paylaşımları nedeniyle ürünler yağmalanmakta, gelir elde edemeyen sektör aktörleri üretmekten vazgeçmekte ve sonuç olarak kültürel değerlerimiz hızla erozyona uğrayarak yok olmaya başlamaktadır.
 
5. Tüm dünyada görülen bu tablonun değiştirilmesi ve hak sahiplerinin eserleri ve ürünleri üzerindeki kontrollerinin yeni teknoloji alanlarında da geçerli olabilmesi amacıyla gelişkin ülkelerde ve ülkemizde bir dizi önlemler alınmaya başlanmıştır.
 
6. Ülkemiz mevzuatı bu hususlarda önlemler içermekle birlikte değişen koşullar, dijital alanda ve teknolojide ortaya çıkan gelişmeler göz önünde bulundurularak Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür endüstrisi ve konu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordinasyon içinde hareket edilerek yeni düzenlemeler için çalışmalar başlatılmış, bu çalışmalara, dijital alanda ortaya çıkan gelişmeler ve değişen koşullar çerçevesinde eser üretiminin teşviki ve yaratıcı sektörlerin korunup geliştirilmesi bakımından önem atfedilmiştir.
 
7. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra ülkemiz müzik sektörünü olumsuz etkileyen bir diğer husus da eserlerin temsil ve iletimi alanında lisanslama gelirlerinin son derece düşük olmasıdır. Gelişkin ülkelerde milyar dolarlar düzeyinde gelir elde edilen bu alanda ülkemiz henüz başlangıç düzeyinde olup, yeni tesis edilen önlemler ve atılan adımlarla gerek eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinin hakları bakımından, gerekse kamu menfaatinin korunması açısından ülkemizin arzulanan düzeye gelmesi hedeflenmektedir.
 
8. Bütün bun tespitler ışığında ülkemiz yasalarında hak sahiplerinin korunmasını sağlayan, bununla birlikte eserlerin kamuya ulaşmasını ve kullanıcıların lisanslanmasını kolaylaştıran değişiklikler yapılması çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülmektedir.
 
9. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili taraflarla görüşülerek hazırlanmakta olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Değişiklik Tasarısı bu anlamda önemli gelişmeler içermektedir. Söz konusu taslağın, içinde bulunduğumuz yıl içinde yasalaşması tüm yaratıcı sektörlerin gelişimini hızlandırıcı bir etki yapacaktır.
 
10. Günümüzün bilgiye ve fikre dayalı küreselleşen dünyasında ülke olarak global düzeyde önemli bir aktör olarak ortaya çıkabilmek ve güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek, artık sadece mal ve hizmet üretmekle değil aynı zamanda fikir ürünleri üretiminde gerçekleştirilen atılımlarla da doğrudan bağlantılı hale gelmiştir. Bu nedenle, yaratıcı sektörlerin geliştirilmesi sadece bu alandaki aktörlerin değil tüm toplumun menfaatini ilgilendirmektedir. Bu bakımdan, fikir ve sanat eserleri üretiminin teşviki için ilk adım, yasadışı ve izinsiz kullanımlardan kaçınmaktır. Tüm toplum olarak böylesi bir bilinç ve farkındalık düzeyine yükselmeyi başaramazsak, ülke olarak global dünyada farkındalık yaratma fırsatını kaçırmamız, kültürel alanda ve fikir ürünleri üretiminde çölleşme sorunu ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olup, çok sevdiğimiz fikir ve sanat ürünlerimiz, şarkılarımız, türkülerimiz, masallarımız ve güzel sanatlarımız ortadan yok olacak ve yaşamımız sevimsizleşecektir. Bir günlük yaşantımızda tek bir müzik eseri, tek bir dizi veya film, tablo veya fotoğraf olmadığını düşünmek dahi karşımızdaki sorunun büyüklüğü hakkında bizlere açık bir fikir verecektir.