News
MSG 7. OLAĞAN GENEL KURULU'NA ÇAĞRI

Değerli Üyelerimiz,

 

Olağan Genel Kurul ile ilgili ayrıntıları aşağıdaki çağrı mektubunda bulabilirsiniz. Toplantıya katılamayacaksınız, mazeretinizi yazılı olarak Üye İlişkileri Departmanı'na iletmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla

 

 

MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ

7. OLAĞAN GENEL KURULU’NA ÇAĞRI

 

İSTANBUL / 10.02.2012

 

 

Musıki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin “7.Olağan Genel Kurul” toplantısının 22.03.2012 Perşembe günü saat13:00’da meslek birliğimiz ofisi, Barbaros Bulvarı Doktor Orhan Birman İş Merkezi No:149 Kat:1 34349 Balmumcu, Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

 

Toplantı günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde “7.Olağan Genel Kurul”toplantısı,29.03.2012 Perşembe günü saat13:00’daSürmeli Otel, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:3 34349 Gayrettepe, Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle mevcut katılımcılarla gerçekleştirilecektir.

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık divanı seçimi,
 3. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
 4. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması,
 5. 2010 ve 2011 mali takvim yıllarına ilişkin temel mali tablolar olan bilanço ve gelir tabloları ile birlik faaliyet raporunun sunulması,
 6. 2010 ve 2011 mali takvim yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu raporunun sunulması, 
 7. 2010 ve 2011 mali takvim yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
 8. Birliğin 2012 ve 2013 mali takvim yılları bütçelerinin görüşülerek onaylanması,
 9. Birlik tüzük ve yönergelerindeki değişikliklerin görüşülmesi,
 10. Aynı alandaki diğer meslek birliği ile ilişkilerin görüşülmesi,
 11. Yönetim, Denetim, Haysiyet ve Teknik Bilim Kurullarının seçimi,
 12. İstekler ve dilekler,
 13. Kapanış.