News
MSG - MESAM BİRLİKTELİĞİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

MSG-MESAM birlikteliği meyvelerini vermeye başladı…

 

Alman meslek birliği GEMA, MSG ve MESAM’ın birlikte yürüttüğü çalışma ve görüşmelerin sonucunda, her iki meslek birliği üyeleri adına, ilk taksit telif ödemesini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Ödemelerin devamı konusunda görüşmelerimiz sürmektedir.

 

Yıllardır, Türk eserlerinin en yoğun kullanıldığı bölge olmasına rağmen, ödenen teliflerin beklenilenin altında olması sebebiyle, Türk eser sahipleri ve meslek birlikleri haksız bir uygulamaya maruz bırakılmışlardı. Ancak MSG ve MESAM’ın imzaladıkları ortak protokol ile, birlikte ve uyum içinde çalışmaya başlamaları ilk meyvesini verdi ve yoğun görüşmeler sonucu GEMA’dan ilk taksit ödemesi alındı.

 

Meslek birlikleri olarak bu ödemenin henüz bir başlangıç olduğunun bilincindeyiz. Almanya’da kullanılan Türk repertuarına ilişkin telif beklentimiz yüksektir. Bunların tahsilatı konusunda da MSG ve MESAM’ın güç birliği pek çok engeli aşacak ve eser sahipleri hak ettikleri ödemeleri alacaktır. Bu anlamda gerekirse, tüm hukuki yollara başvurulacağı konusunda eser sahiplerinin kuşkusu olmamalıdır. Gerekirse hukuki yollara başvurulacağı konusu GEMA ile yapılan görüşmelerde de gündeme açıkça konulmuştur. Siz üyelerimizi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz.