News
ALTIN GÜVERCİN MÜZİK FESTİVALİ II. TELİF HAKLARI SEMPOZYUMU

21. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Festivali II. Telif Hakları Sempozyumu

20-21 Haziran 2013

Bilgi iletişim teknolojilerindeki son yıllarda ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak telif hakları alanındaki hukuki düzenlemeler ve uygulamalar yeniden şekillenmektedir. Bu anlamda müzik sektörü özelinde dijital alanda ortaya çıkan yeni iş modelleri çerçevesinde telif haklarına konu eserlere ilişkin yeni hukuki düzenlemeler ve lisanslama yöntemleri doğmaktadır.

Bu çerçevede, Kuşadası’nda 19-22 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen 21. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Festivali kapsamında Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve festival organizasyonu ile işbirliği içerisinde Bakanlık yetkilileri, meslek birlikleri ile Türk ve yabancı müzik endüstrisi temsilcilerinin katılımıyla 20-21 Haziran 2013 tarihlerinde “Müzik Eserlerinin Lisanslanması ve Dijital Alanda Kamuya İletiminde Uluslararası Gelişmeler ve Yeni İş Modelleri” temalı 2. Telif Hakları Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

2. Telif Hakları Sempozyumu kapsamında; Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı V. Özgür SEMİZ’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Müzik Eserlerinin Dijital Alanda Kamuya İletiminde Yeni İş Modelleri ve İlgili Hukuki Düzenlemeler” başlıklı ilk gün oturumu ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu OĞUZ’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Uluslararası Alanda Müzik Eserlerinin Lisanslanma Modelleri” başlıklı ikinci gün oturumunda fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında uzun yıllardır görev yapan Cumhuriyet Savcısı Nevhan AKYILDIZ, MSG Genel Sekreteri Av Dr. Barış ŞENSOY, müzik endüstrisinde 65 ülkede üyesi bulunan Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI) temsilcisi Xenia IWASZKO ile ülkemizde dahil olmak üzere bütün dünyada 2 milyon eser sahibini temsil eden Alman eser sahipleri meslek birliği GEMA temsilcisi Alexander WOLF birer sunum gerçekleştirmişlerdir.

 

Sempozyum Programı :

Tema: Müzik Eserlerinin Lisanslanması ve Dijital Alanda Kamuya İletiminde Uluslararası Gelişmeler ve Yeni İş Modelleri

(20-21 Haziran 2013)

Program:

20 Haziran 2013 (1. gün)10:00 – 13:00

“Müzik Eserlerinin Dijital Alanda Kamuya İletiminde Yeni İş Modelleri ve İlgili Hukuki Düzenlemeler”

10:00 – 10:15 Açılış Konuşmaları

Moderator:

Özgür SEMİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacılar:

1. Ahmet ASENA

Genel Sekreter-Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP)

Konu: “Yeni İş Modellerinin Değerlendirmesi”

2. Xenia IWASZKO

Uluslararası Ticaret Başkanı-Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI)

Konu : “Yeni İş Modelleri”

11:00 – 11:20 Kahve Molası

3. Nevhan AKYILDIZ

Cumhuriyet Savcısı

Konu:“Müzik Eserlerinin Dijital Alanda Kamuya İletiminde Ceza Korumasının Etkinleştirilmesi ve Uygulama Örnekleri”

4. Alexander WOLF

Genel Müdür- GEMA-CELAS Digitals

Konu: “Müziğin Aynı Anda Bir Çok Ülkeye Lisanslanması Bağlamında Meslek Birlikleri”

12:30 – 13:00 Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme

21 Haziran 2013 (2. gün)10:00 – 13:00

“Uluslararası Alanda Müzik Eserlerinin Lisanslama Modelleri”

Moderator:

Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

FISAUM Müdürü (Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi)

Konuşmacılar:

1.Ahmet ASENA

Genel Sekreter-Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP)

Konu: “ Mevcut Yasal Düzenlemelerin Yeni İş Modelleri Üzerindeki Etkileri ”

2.Barış ŞENSOY

Genel Sekreter - Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG)

Konu: “Eser Sahipleri Açısından Müzik Eserlerinin Dijital Alanda Kullanılması ve İlgili Hukuki Düzenlemeler”

11:05 – 11:30 Kahve Molası

3. Xenia IWASZKO

Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI) Uluslararası Ticaret Başkanı

Konu : “Toplu Hak Yönetimi Direktifi´nin Geniş Kapsamlı Değerlendirilmesi ”

4. Erdem TÜRKEKUL

Hukuk Danışmanı – Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM)

Konu: “Dijital Alana İlişkin Haklar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”

5. Nevhan AKYILDIZ

Cumhuriyet Savcısı

Konu: “Müzik Lisanslamalarında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, Ulusal ve Uluslararası Alanda Örnek Davalar”


12:10 – 12:30 Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme