News
MSG 8. OLAĞAN GENEL KURULU'NA ÇAĞRI

Değerli üyelerimiz,

Musıki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin 8. Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem ile 13.03.2014 Perşembe günü saat 12:00’de MSG ofisi, Barbaros Bulvarı Dr.Orhan Birman İş Merkezi No:149 Kat:1 Balmumcu, Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

Toplantı günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8. Olağan Genel Kurul toplantısı, 20.03.2014 Perşembe günü saat 12:00’de Point Otel Barbaros, Yıldızposta Caddesi No:29 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle mevcut katılımcılarla gerçekleştirilecektir.

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık divanı seçimi,
 3. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması,
 5. 2012 ve 2013 mali takvim yıllarına ilişkin temel mali tablolar ve birlik faaliyet raporunun sunulması,
 6. 2012 ve 2013 mali takvim yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu raporunun sunulması, 
 7. 2012 ve 2013 mali takvim yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
 8. Birliğin 2014 ve 2015 mali takvim yılları bütçelerinin görüşülerek onaylanması,
 9. Yönetim, Denetim, Haysiyet ve Teknik Bilim Kurullarının seçimi,
 10. İstekler ve dilekler,
 11. Kapanış.