News
FİKRİ HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI PANELİ

Değerli üyelerimiz,

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24 Haziran 2014 Salı günü, "Fikri Hukukun Güncel Sorunları" isimli bir panel düzenlenecektir. Panel programı aşağıda bulunmaktadır. Bilgilerinize sunarız.

 

 

 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

 

FİKRİ HAKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

“FİKRİ HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI”

PANEL PROGRAMI

24 Haziran 2014 Salı

10:00-10:30 Açılış konuşmaları:

Prof. Dr. İlhan ULUSAN(Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK(İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Sıddıka Semahat DEMİR(İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü)

Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER(İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)

 

BİRİNCİ OTURUM:

10:30-11:00 – Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL:   “Marka Hukukunda Serbest İşaretler”

11:00-11:30 - Yrd. Doç. Dr. Gökmen GÜNDOĞDU:  “Türk Coğrafi İşaretler Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Son Hukuki Durumun Genel Değerlendirmesi”

11:30-12:15 - Tartışmalar

12:30-14:00 - Öğle yemeği

 

İKİNCİ OTURUM:

14:00-14:30 - Doç. Dr. Azra ARKAN SERİM: “Fikir ve Sanat Eseri ve Bağlantılı Hak Sahiplerinin Meslek Birliklerine Verdikleri Yetki Belgeleri ve Bunların Geri Alınmasının Hukuki Sonuçları”

14:30-15:00 - Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BELLİCAN:“Eser Üzerinde Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi”

15:00-15:30 - Tartışmalar

15:30-16:00 – Coffee Break

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM:

16:00-16:30 - Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER: “Fikri Mülkiyet Haklarında Tecavüz Olmadığının Tespiti Davaları”

16:30-17:00 -  Yrd. Doç. Dr. Şirin AYDINCIK : “Kişilik Haklarının Ticari İşlemlere Konu Olması”

17:00-17:30 - Tartışmalar