News
FİLM, DİZİ, BELGESEL, KANAL KURUMSAL VE REKLAM MÜZİĞİ YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Meslek birliğimiz, eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı FSEK ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, telif ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Üyemiz olan tüm eser/hak sahiplerinin çıkarlarını gözeterek, adaletli ve sağlıklı bir dağıtım sistemi içinde dağıtımların gerçekleşmesini sağlamak en temel amacımızdır. Bu kapsamda üyelerimizin eserlerinin yayınlandığı sözleşmeli olan kullanıcılardan kullanım listelerinin tam ve doğru bir şekilde temin edilebilmesi için gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır.

 

Dağıtım çalışmaları için öncelikle üyelerimizin eser bildirimlerini birliğimize iletmiş olmaları gerekmektedir. Sonrasında sözleşmeli olan kullanıcılardan temin edilen kullanım listelerinde yer alan süreler ile üyelerimizin film, dizi, belgesel, program, kanal kurumsal jenerik ve fon müzikleri ile reklamlara ilişkin yapmış oldukları bildirimlerde belirttikleri süreler ve meslek birliğimiz Bilgi İşlem ve Monitoring Departmanı tarafından kayıt altına alınan yayınlara ait çözümlemeler karşılıklı olarak kontrol edilmektedir.

 

Yapılan bu kontroller sırasında, zaman zaman mecralarda gerçekleşen müzik yayın süreleri ile üyelerimiz tarafından eserin yayınlanmadan önce gönderilen eser bildirimlerinde belirtilen müzik sürelerinin farklılıklar gösterdiği tespit edilmektedir.

 

Dağıtım çalışmalarının doğru, sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilebilmesi adına, siz değerli üyelerimizden, film, dizi, belgesel, program, kanal kurumsal jenerik ve fon müzikleri ile reklamlara ilişkin bildirimlerinizi, yayın gerçekleştikten sonra, müzik yayın süreleriyle örtüşür bir şekilde yapmanızı talep eder, gereği için bilgilerinize sunarız.

.

Saygılarımızla.