News
FİKRİ HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI PANELİ 7-8 MAYIS

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi FİHAMER tarafından 7-8 Mayıs tarihlerinde "Fikri Hukukun Güncel Sorunları" konulu bir panel gerçekleştirildi.

 

Panelde, Genel Sekreterimiz Av. Yard. Doç. Dr. Barış Şensoy, "Müzik meslek birliklerinin FSEK 41. ve 43. maddeler kapsamında yaptıkları lisanslama faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri" başlıklı bir konuşma yaptı.

 

 

PANEL PROGRAMI

 

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

 

FİKRİ HAKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

“FİKRİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI”    

                               

 

07-08 Mayıs 2015, İstanbul

 

PANEL PROGRAMI

 

 

07.05.2015          PERŞEMBE

 

10:00-10:30                            Açılış Konuşmaları

 

Prof.Dr.İlhan ULUSAN        İstanbul Kültür Üniversitesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK     İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

 

Prof.Dr.Sıddıka Semahat DEMİR    İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

 

Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER     İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

 

 

 

10:30-12.30    1.OTURUM

 

 

Doç. Dr. Azra ARKAN SERİM “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tasarısı Taslağındaki Meslek Birliklerine ilişkin Düzenleme Hakkında Eleştiriler”

Yard. Doç. Dr. Barış ŞENSOY “Müzik meslek birliklerinin FSEK 41. Ve  43. Maddeler kapsamında yaptıkları lisanslama faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri”

Erdal TUŞUNEL  "Sinemanın toplum üzerindeki etkisi ve sinema endüstrisine ilişkin güncel sorunlar”

 

12:00-12:30                           Tartışma

 

12:30-13:30                           Öğle arası

 

 

 

 

           

 

 

 

13:30-15:30    2. OTURUM

 

 

Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL “Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı”

 

 

Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER "Son gelişmeler Çerçevesinde Markanın Hükümsüzlüğü Davaları"

 

Hakim Canan KÜÇÜKALİ “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 68. Maddesinde Hakimin Takdir Hakkı”

 

 

15:00-15:30                           Tartışma

15:30-16:00                           Kahve arası

 

 

16:00-17:30    3.OTURUM

 

 

Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU  “Fikri ve Sınai mülkiyet Şuçları”

Yard. Doç. Dr. Hasan SINAR“Ceza hukuku Açısından Telif haklarının Korunması”

 

 

17:00-17:30                           Tartışma

 

 

 

08.05.2015CUMA

 

 

10:00-12:00    1.OTURUM

 

 

Hakim Uğur ÇOLAK"Televizyon Program Formatlarının Korunması"

Yard. Doç. Dr. Ali DURAL“Haksız Rekabet Açısından İşletme Personelinin Ayartılması”

 

Yrd. Doç. Dr. Gökmen GÜNDOĞDU "Coğrafi Kaynak Belirten Markalara İlişkin Güncel Sorunlar" 

 

11:30-12:00                           Tartışma

12:00-13:00                           Öğle arası       

 

 

 

 

 

 

13:00-15:00    2.OTURUM

 

 

 

Doç. Dr. Hale GEZER  "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgelerinin Hükümsüzlüğü ve Tecavüz Davalarının Teknik Bilirkişi Perspektifinden Değerlendirilmesi"

Yard. Doç. Dr. Ayşegül SEZGİN HUYSAL“İlaç Patenti ve Kamu Yararı”

 

Ar. Gör. Dr. Şirin AYDINCIK “Kişilik Haklarının Ticari İşlemlere Konu Olması”

 

14:30-15:00                           Tartışma

15:00-15:30                           Kahve arası

 

 

 

 

15:30-17:00    3.OTURUM

 

 

Hakim Dr. Orhan SEKMEN“Türk Fikri Mülkiyet hukukunda Zararı Aşan Tazminat ve belirlenmesi”

 

Yard. Doç. Dr. Cüneyt BELLİCAN “Eser Sahibinin Manevi Haklarını Sınırlandıran işlemler ve durumlar”

 

16:30-17:00                            Tartışma

 

 

 

SEMPOZYUM YERİ: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ CEHAMER TOPLANTI SALONU (6. KAT)

ŞİRİNEVLER YERLEŞKESİ

 

7-8 Mayıs 2015

Perşembe-Cuma

Saat: 10:00-17:30

 

 

 

İLETİŞİM:       Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR                            Güler GÜMÜŞSOY

                        E-mail:o.acar@iku.edu.tr                              E-mail: g.gumussoy@iku.edu.tr

Telefon: 0212 4984561                                              Telefon: 02124984663