News
MSG: YÖNETİM SEVİYESİNDE KADIN VE ERKEK ORANLARI VE CISAC KARŞILAŞTIRMASI

MSG:  YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KADEMESİNDE KADIN ÜYE/ÇALIŞAN VE ERKEK ÜYE/ÇALIŞAN ORANLARI VE CISAC ORANLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME

 

  • YÖNETİM KURULU İÇİNDE KADIN VE ERKEK ÜYE ORANLARI

 

 

  • YÖNETİM KADEMESİNDE KADIN VE ERKEK ÇALIŞAN ORANLARI

 

 

 

  • YÖNETİM SEVİYESİ TOPLAM ORANLARI (YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KADEMESİ)

 

 

  • CISAC GENELİNDE MÜZİK MESLEK BİRLİKLERİ ORANLARI İLE MSG ORANLARI KARŞILAŞTIRMASI

 

       

 

  • CISAC GENELİNDE AVRUPA BÖLGESİNDEKİ MESLEK BİRLİKLERİ ORANLARI İLE MSG ORANLARI KARŞILAŞTIRMASI