News
MSG 9. OLAĞAN GENEL KURULU'NA ÇAĞRI

Değerli üyelerimiz,

 

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündem ile 12.03.2016 Cumartesi günü saat11.00’de MSG ofisi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149 Kat:1 34349 Balmumcu, Beşiktaş / İstanbuladresinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

Toplantı günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde Dokuzuncu Olağan Genel KurulToplantısı,19.03.2016 Cumartesi günü saat11.00’de Sürmeli Otel, Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi No:3 34349 Gayrettepe,Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle mevcut katılımcılarla gerçekleştirilecektir.

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 

 1.  Açılış ve saygı duruşu,
 2.  Başkanlık divanı seçimi,
 3.  Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
 4.  Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması,
 5.  2014 ve 2015 mali takvim yıllarına ilişkin Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu sunumu,
 6.  2014 ve 2015 mali takvim yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu Raporu sunumu,
  1.  Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibraları,
  2.  Tüzük ve Yönergelerde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi,
  3.  Üyelik kriterleri ve üyelik başvurularının görüşülmesi,
  4. 2016 ve 2017 mali takvim yılları bütçelerinin görüşülmesi,
  5. Meslek Birliğimiz Üst Kurulları seçimi,
  6. İstekler ve dilekler,
  7. Kapanış.