News
MSG 10. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

MSG

MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU

MESLEK BİRLİĞİ

 

               ONUNCU OLAĞAN GENEL KURULU’NA ÇAĞRI

 

 

 

Musıki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğinin “Onuncu Olağan Genel Kurul” toplantısının 24.03.2018 Cumartesi günü saat 11:00’de Meslek Birliğimiz ofisi, Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:4 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına;

 

Toplantı günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde “Onuncu Olağan Genel Kurul” toplantısının 31.03.2018 Cumartesi günü saat 11:00’de CVK Park Bosphorus Hotel, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:8 Beyoğlu / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle mevcut katılımcılarla gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Başkanlık divanı seçimi,
 3. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
 4. Birlik Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
 5. 2016 ve 2017 mali takvim yıllarına ilişkin temel mali tablolar olan bilanço ve gelir tabloları ile birlik faaliyet raporunun sunulması,
 6. 2016 ve 2017 mali takvim yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu Raporunun sunulması, 
 7. 2016 ve 2017 mali takvim yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
 8. Birliğin 2018 ve 2019 mali takvim yılları bütçelerinin görüşülerek onaylanması,
 9. Yönetim, Denetim, Haysiyet ve Teknik Bilim Kurullarının seçimi,
 10. Uluslararası CISAC kurallarına uygun hale getirilen, Meslek Birliğimiz Dokümantasyon ve Dağıtım Yönergesinin onaylanması,
 11. İstekler ve dilekler,
 12. Kapanış.