News
GENEL KURULDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 Değerli Üyelerimiz,

 

 Genel kurulda aşağıda belirtilmiş hususlara dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

 

 

  • Genel kurula katılamayacak üyelerimiz: Genel kurul tarihinden önce imzalı mazeretinizi MSG’ye iletmeniz gerektiğini, 3 yıl üst üste mazeretsiz genel kurula katılmama durumunda üyeliğin sona erdirilebileceğini önemle hatırlatırız.

 

  • Genel kurula katılamayıp oyunu vekâlet verdiği kişi aracılığıyla kullanmak isteyen üyelerimiz:  Vekil olarak sadece bir MSG Asıl Üyesi eser sahibini tayin edebileceğinizi ve vekâlet belgesinin mutlaka noterde hazırlanması gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

        Mazeret dilekçesi örneğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

        Vekaletname örneğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

        Genel kurul asıl üye listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.