İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

HUKUK

Müzik, dizi, film, reklam yapımcılarının eser kullanım izni için imzalamak istedikleri sözleşmeler / muvafakatnameler benim için uygun mudur? Uygun değilse nasıl değişiklikler yapabilirim?
 • Genel nitelikleri itibariyle bu tür özel kullanım içeren sözleşmeler “devir” niteliğindedir. 
 • Ayrıca, süresiz ve sınırsız kullanım taahhüdü de mevcuttur. 
 • Bu sözleşmelerde kapsamı aşan birçok hakkın verildiği görülmektedir. 
 • Bunların önüne geçebilmek için sözleşmelerin imzalanmasından önce MSG Hukuk Bölümüne danışılması, sözleşme üzerinde hukuk bölümünün vereceği tavsiyelerin ve yapılması gereken düzenlemelerin göz önüne alınması tavsiye edilir.  
Eserimin müzik albümünde kullanılması için önceden muvafakatname vermiştim fakat artık izin verdiğim yapımcı veya icracının bu eseri kullanmasını istemiyorum, ne yapabilirim?
 • 5846 sayılı yasanın 58. maddesi eser sahibine cayma hakkı tanır.  
 • Eser sahibi olarak daha önce imzalamış olduğunuz izin belgelerini bu cayma hakkına dayanarak iptal edebilirsiniz.
 • Fakat, kanunda bunun için sayılı belli başlı koşullar ve usuller mevcuttur. 
 • Öncelikle, cayma hakkının kullanılabilmesi için izin verilen kişinin sözleşmede sayılı taahhütlerini yerine getirmemesi, eser sahibinin maddi ve manevi yönden zarara uğramış olması gerekir.  
 • Cayma hakkının kullanılabilmesi için öncelikle noter vasıtasıyla gönderilecek ihtarname ile makul bir süre verilerek, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi istenmelidir. 
 • Bu süre sonunda karşı taraftan olumlu ya da olumsuz bir dönüş sağlanmaz ise, cayma tamamlanır.
 • Verilen tüm haklar eser sahibine geri döner. 
 • Karşı tarafın caymaya karşı 4 hafta içinde mahkemeye başvurarak dava açma ve cayma hakkının iptalini isteme hakkı mevcuttur.
Eserimden izinsiz olarak alıntı yapılmış, bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? 
 • Öncelikle izinsiz olarak eserden alıntı yapılarak mali ve manevi hakların tecavüze uğradığı iddianız varsa, doğrudan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’ne başvurabilirsiniz. 
 • Burada eserden izinsiz alıntı yapıldığının tespiti ile, eser sahipliğinden kaynaklanan mali ve manevi haklara tecavüzün giderilmesi için tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i ve maddi-manevi tazminat talebini içerir dava açılabilir. 
 • Aynı zamanda 5846 sayılı FSEK 71’e uygun olarak savcılık merciine başvurarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
Kullanım izni vermiş olduğum kişi/şirket taahhüt ettiği mali hak bedellerini ödemedi, taahhütlerini yerine getirmedi, bunun için nereye başvurmalıyım?
 • Şirkete yazılı izin verilmek suretiyle kullanım izni verilmiş ve 5846 sayılı FSEK 58. maddede yazılı cayma hakkına ilişkin koşullar oluşmuş ise, buna uygun olarak verilen haklar geri çekilebilir. 
 • Bu cayma hakkının kullanılabilmesi için FSEK 58. maddede yazılı usul izlenir. 
 • Ayrıca, kullanım izni verilen şirket ile daha önce imzalanmış olan sözleşme şartları da değerlendirilerek, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, sözleşmeye aykırılığın giderilmesi ve sözleşmeye aykırılık sebebiyle uğranılan zararın tazmini talep edilebilir.
Kullanım izni vermiş olduğum kişi/şirket eserimi bir başka kişi üzerine kaydettirmiş, bunun için nereye başvurmalıyım? 
 • Öncelikle bunun için kullanım izni verilmiş olan kişi/şirket adına uyarı mahiyetinde bir ihtarname gönderilmesini ve bu yanlışlığın giderilmesini talep etmelisiniz. 
 • İhtarnamede verilen süre sonunda düzeltme yapılmaz ise veya kişi/şirketin tebliğe yarar bir adresi bilinmiyor ise Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak eser sahipliğinin tespiti ile, mali ve manevi hakların tecavüze uğraması sebebiyle, 5846 sayılı FSEK 66 ve devamı maddelerinde sayılı tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i maddi ve manevi tazminat talepli dava açabilirsiniz. 
 • Ayrıca, 5846 sayılı FSEK 71. maddeye uygun olarak savcılık merciine başvurarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
MSG’ye yapılan bildirimler noter onayı yerine geçer mi?
 • MSG’ye yapılan bildirimler noter onayı yerine geçmez. 
 • Eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana getiren kişiye aittir ve bu haklar meslek birliği üzerinden alınmaz. 
 • Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen eser bildirim belgesi, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar. 
 • Noter kaydı ve zaman damgalı diğer dijital tesciller eser sahipliğinin tespitinde esas alınan tescil belgeleridir.
MSG avukatları üyeleri adına dava açabilir mi?
 • MSG avukatları, MSG üyeleri adına, şahsi davalarını açamaz ve takip edemezler. 
 • MSG avukatları İş Kanunu’na tabi maaşlı çalışanlardır. 
 • Bu kapsamda, serbest meslek yürütmedikleri için kendilerine ait vergi kayıtları da yoktur. 
 • Kanun gereği, özel vekaletname alamazlar.
 • Ayrıca MSG avukatları, üyelerinin birbirlerine karşı açtıkları davalarda veya üyelerin sektörde MSG iş ortağı olan diğer tüzel kişilere karşı açtıkları davalarda tarafsızlıklarını korumalıdırlar. 
 • MSG avukatları, toplu hak takip sisteminde yalnızca birlik adına vekaleten iş gören kişilerdir.
Eserim, lisanssız olduğunu düşündüğüm web sitelerinde yayınlanıyor. Bu konuda ne yapmam gerekir?
 • Web sitesinin URL adresini ve eserinizin yayınlandığına dair ekran görüntüsünü bizimle paylaşmanız durumunda MSG olarak web sitesi sahibi ile irtibata geçerek web sitesini lisanslamak için görüşmelere başlayabiliriz. 
 • Web sitesi sahibine ulaşılamadığı durumlarda kapatma işlemleri için hukuk departmanı tarafından 5846 sayılı FSEK’in ek 4. maddesinde yazılı usule uygun olarak, savcılık merciine başvurularak tespit ve şikâyet işlemleri yapılır.