İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

MEKANİK LİSANS

Mekanik lisans tarifesi nedir?
 • Mekanik lisanslama, müzik eseri içeren bir albüm, taşıyıcı ya da ürünün yasal olarak çoğaltımı için, üretici ve yapımcıların ödemekle yükümlü olduğu mekanik lisans telif ücretinin, Telif Hakları Müdürlüğünün gözetiminde meslek birliğince tanımlanması ve yürürlüğe konmasıdır. 
 • Çoğaltımlarda yer alan MSG üyelerinin eserlerdeki hak sahipliği yüzdesi, çoğaltımın cinsi, çoğaltım cinsinin tarifedeki fiyatı (CD, MC, LP, DVD, BLURAY, SD kart, USB, vb. tüm müzik eseri taşıyıcıları), çoğaltımın üretim menşei, çoğaltımda kullanılan toplam eser sayısı ve %PPD (PPD oranı / Mekanik Telif Oranı -Published Price to Dealers), mekanik lisans tarifesini ve telif ücretlerini oluşturan ana unsurlardır.
Nasıl mekanik lisans alabilirim?
Albümlere mekanik lisans alabilmek için prosedür aşağıdaki gibidir:
 •  Kullanılmak istenilen eserlerin hak sahipliği tespiti için meslek birliğimize sunulması,
 • Çoğaltılmak istenilen eser/eserlerin hak sahiplerinin tümünden yazılı izin alınması,
 • Bir albüme, kayıt tescil belgesi ve bandrol alabilmek için meslek birliğimizce istenen evraklar ile şahsen başvuru yapılması. İnceleme sonrası onay alınması,
 • Çoğaltımlarda MSG üyesi olması durumunda mekanik tarifeye göre telif ücreti ödenmesi,
 • Tam şartlar ve koşullar sağlandığında telif ödemesi sonrasında çoğaltım için izin verilmesi gerekir.
Ticari ürünlere lisans alabilmek için prosedür aşağıdaki gibidir: 
 • Proje hakkında resmi başvuru yapılması,
 • Eser kullanım listesinin iletilmesi,
 • Eser hak sahibi izinlerinin iletilmesi,
 • Tam şartlar ve koşullar sağlandığında telif ödemesi sonrasında müşteriye fatura gönderimi,
 • Ödemenin gerçekleşmesi,
 • Lisans verilerek üretim için izin verilmesi gerekir.
Bir yapımda ya da herhangi bir ticari taşıyıcıda kullanılmak istenilen eserlere mekanik lisans alabilmek için, Mekanik Lisanslama ve Dağıtım Departmanı ile iletişime geçmelisiniz. [email protected]
 
Neden mekanik telif ücreti ödemeliyim?
 • MSG olarak, müzik içerikli fiziki ürünlerin çoğaltımından, mekanik tarifeye göre üyeleri adına mekanik telif ücreti tahsil ediyoruz. 
 • Tahsil ettiğimiz mekanik telif ücretlerini daha sonra üyemiz olan eser sahiplerine düzenli olarak dağıtıyoruz. 
 • Tüm faaliyetlerimiz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun telif hakkı maddelerine dayanıyor. 
 • MSG’nin misyonu ve faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizden edinebilirsiniz.