İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ ONDÖRDÜNCÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU’NA ÇAĞRI

İSTANBUL / 25.10.2022
 
Musıki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğinin “Ondördüncü Olağanüstü Genel Kurul” toplantısının 28.11.2022 Pazartesi günü saat 11:00’de Meslek Birliğimiz ofisi, Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:4 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına;
 
Toplantı günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde “Ondördüncü Olağanüstü Genel Kurul” toplantısının 05.12.2022 Pazartesi günü saat 11:00’de Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan Sahnesi, Akatlar Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:8 Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle mevcut katılımcılarla gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
TOPLANTI GÜNDEMİ:
 
  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Başkanlık divanı seçimi,
  3. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
  4. Birlik Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
  5. Birlik İç Tüzük ve Yönergelerinin, 07.04.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 5403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”ne uygun hale getirilmesine yönelik değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması,
  6. Birlik İç Tüzük ve Yönergelerinde yapılan değişikliklere ilişkin alınması gerekli kararların görüşülmesi ve oylanması,
  7. İstekler ve dilekler,
  8. Kapanış.