ÜYE GİRİŞİ

Dağıtım

MSG, dijital, mekanik ve temsili lisanslama alanlarından elde edilen telif tutarları ile anlaşmalı yurt dışı meslek birlikleri tarafından gönderilen bedellerin, ilgili mecralarda yıl boyunca kullanılmış olan MSG korumasındaki müzik eserlerine dağıtımlarını gerçekleştirir.

Dağıtımların yapılabilmesi için, kullanıcıların sözleşme bedellerini MSG’ye ödemiş ve üyelerin hak sahibi olduklarını gösterir eser bildirimlerini MSG’ye iletmiş olmaları gerekir. Dağıtımda esas ilke kullanıcılardan alınan eser listelerine göre dağıtım yapmaktır. Dağıtımdaki uygulamaların detayları genel kurullarda onaylanarak yürürlüğe giren MSG Dokümantasyon ve Dağıtım Yönergesi içerisinde yer alır.

Tahsil edilen telif tutarlarının dağıtımları mekanik alanda; her ayın ilk haftası olmak üzere yılda 12 kez, dijital ve temsili alanda; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez yapılır.

Her dağıtım dönemi sonrası, hangi eserinizin icra edildiğini, indirildiğini, dinlendiğini veya çoğaltıldığını gösteren ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Bu rapor aynı zamanda eserinizin kullanıldığı mecranın adı ve yılı, eserinize bir film ya da dizide kullanımından dolayı telif doğmuşsa film / dizinin adı, eserinizin ilgili mecradaki kullanım adedi ve süresi, hesaplanan toplam telif bedeli ve kesintiler sonrası net bedel gibi bilgileri de içerir. Üye portalı üzerinde yer alan “Dağıtımlarım” bölümünden telif hak edişlerinizi ve raporlarınızı görüntüleyebilirsiniz.