ÜYE GİRİŞİ

Mekanik Lisanslama

Mekanik Lisanslama Departmanı, DVD, CD, blu-ray, USB, SD, LP gibi tüm ses kayıt ve taşıyıcılarını lisanslayarak yapımcıların yapımlarını telif haklarına uygun bir şekilde piyasaya sürmelerini sağlamaktadır.

Mekanik Lisanslama Departmanı, MSG üyeleri adına yurt içinde ve yurt dışında piyasaya sürülecek yapımlardaki müzik eserlerinin kontrolünü ve lisanslamasını gerçekleştirir. Bu süreçte, lisanslanan albümler için MSG üyeleri adına telif toplanır ve telif ücretleri her ay düzenli olarak MSG üyelerine dağıtılır.

Mekanik Lisanslama Departmanı, eser sahiplerine adil ve hızlı bir şekilde telif ödenmesini hedefleyerek lisanslama ve dağıtım süreçlerini MSG'nin belirlediği tarifeler ve uluslararası kurallar (BIEM) doğrultusunda yürütür.

Mekanik Lisanslama için gerekli dokümanlar:

İlk Bandrol İçin İstenilen Evraklar:

 • MSG Sözleşmesi
 • MSG Çoğaltım Taahhütnamesi

Ek Bandrol İçin İstenilen Evraklar:

 • Ek Bandrol Dilekçesi

Devirli Albümler İçin İstenilen Evraklar:

 • Devir Taahhütnamesi

Muvafakatnamelerde belirtilmesi zorunlu alanlar şu şekildedir:

 1. Eser/Eserlerin Adları, İlk Satırı/İlk Satırları
 2. Eserdeki Rol (söz yazarı ve/veya besteci)
 3. Albüm Adı
 4. Yorumcunun Adı
 5. Yapımcı Firmanın Adı/Unvanı
 6. Muvafakatnamelerin Kapsam Alanı
 7. Ad-Soyad
 8. Tarih
 9. İmza

Mekanik lisanslama için gerekli belgeler

MSG MEKANİK YAPIM SÖZLEŞMESİ
MEKANİK ÇOĞALTIM TAAHHÜTNAMESİ
EK BANDROL TALEPNAMESİ