ÜYE GİRİŞİ
31 Ağustos 2023

Değerli Üyelerimizin Ve Tüm Kamuoyunun Bilgisine


Son günlerde meslek birliğimiz hakkında çeşitli sosyal medya mecralarında ve dijital basında çıkan gerçeğe aykırı ve mesnetsiz haberler ve açıklamalarla ilgili olarak kamuoyunu ve siz değerli üyelerimizi doğru bir şekilde bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Uzun süredir art niyetli bir şekilde basın üzerinden sürdürülmeye çalışılan, eleştiri sınırını aşıp iftira ve hakaret noktasına getirilen suçlamalara siz değerli üyelerimizin itibar etmediğini biliyoruz. Bununla birlikte kurumumuzun saygınlığına küçük de olsa bir gölge düşürmemek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

Öncelikle kurumumuzla üyelerimiz arasındaki görüş ayrılıklarını kamuoyu ile paylaşmak MSG yönetimlerinin arzu ettiği bir yaklaşım değildir. Ancak kurumumuza, geçmiş ve mevcut yönetim kurullarımıza karşı gerçek dışı iddialar ve hakaret niteliği taşıyan suçlamalarda bulunduğu için Haysiyet kurulumuz tarafından hak mahrumiyeti cezası alan üyemiz Burhan Bayar’ın ve maalesef yine talihsiz suçlamalar öne sürerek yönetim kurulundan istifa eden meslektaşımız Murat Yeter’in haber sitelerine de yansıyan açıklamaları bu konuyu farklı bir şekilde ele almamızı zorunlu kılmıştır.

Mevcut yönetim kurulunun göreve başladığı 09.03.2022 tarihinden itibaren katılmakla mükellef olduğu toplantıların en az yarısına katılmayan, MSG’yi ilgilendiren hiçbir konuda aktif bir şekilde fikrini bizlerle paylaşmayan ve bu nedenle Yönetim Kurulu tarafından istifası istenen Sayın Murat Yeter’in kurumumuzdan önce kamuoyu ile paylaştığı istifa mektubunda dile getirdiği iddiaları kendisi tarafından ilk kez duyuyor olmanın şaşkınlığını yaşadığımızı üzülerek ifade etmek isteriz.

Bu vesileyle işin magazin kısmından çok daha önemli olduğunu düşündüğümüz, iddialarda da yer alan, Spotify ile kurumumuzun yapacağı anlaşma hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz. Bildiğiniz üzere eser sahipleri alanında faaliyet gösteren meslek birliğimiz aynı alanda faaliyet gösteren MESAM ile ortak lisanslama faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda bir yılı aşkın süredir Spotify ile eser sahiplerinin haklarını en üst düzeyde koruyacak şekilde, titizlikle sözleşme görüşmelerini devam ettirmiş bulunmaktayız. Sonuç olarak, Spotify ile eser sahiplerinin gelir yüzdelerinin artırımı konusunda mutabakata varılmış ve eserleri yurtdışında kullanılan üyelerimizin eserlerinin direkt olarak meslek birliğimizce takip ve tahsilinin yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır. İşbu haliyle ilgili sözleşme üyelerimizin menfaatine olacak şekilde önceki yıllara kıyasla çok daha iyi şartlarda imzalanma aşamasına gelmiştir. 

Üyelerimizin yanlış bilgilendirildiği diğer konular ise meslek birliğimizin yıllardır üyeleri için uyguladığı sağlık sigortası ve dijital alandaki birlik paylarının %10’dan %15’e çıkarılması konusudur. Öncelikle sağlık sigortası konusunda yönetim kurulumuz, üyelerimizin mağdur edilmemesi için çok hassas ve dikkati bir şekilde çalışarak, geçmişte olduğu gibi sadece 2 adet poliçe değil, farklı şartlarda 6 adet poliçeyi üyelerimizin kullanımına sunmuştur. Sağlık sigortasından yararlanma şartı olan son mali takvim yılı içerisinde net 8.137,50 TL ve üzerinde üye payına sahip olma koşulu ise bir önceki senenin TÜİK verileri ve sigorta poliçe bedellerine yapılan artışlar dikkate alınarak objektif koşullar gözetilerek belirlenmiştir. Bu şekilde grup sağlık sigortası poliçesinden yararlanan 916 üyemiz bulunmaktadır.

Diğer bir konu olan dijital alan birlik pay oranlarının %10’dan %15’e çıkarılması ise 05.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen MSG 14.Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda uygulanmaktadır. Genel kurulda alınan bu karar ile dijital alan MSG birlik payı kesintisi %10’dan, %15’e çıkarılmış ve 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere henüz dağıtımı tamamlanmamış tüm telif dağıtımlarının bu artış oranı üzerinden geçerli olacağı kararlaştırılmıştır.

Meslek birliğimizin kapıları tüm üyelerine açıktır. Dileyen ve talep eden her üyemizin meslek birliği iş ve işlemlerini İç Tüzük madde 9 kapsamında talep etme ve inceleme hakkına sahip olduğunu yeniden hatırlatmak isteriz. MSG altı aylık dönemlerde denetleme kurulu tarafından denetlenmekte olduğu gibi her sene yeminli mali müşavir tarafından da bağımsız bir denetime tabi tutulmaktadır. Bu denetimlere ilişkin raporlar ve her yıla ilişkin faaliyet raporları MSG internet sitesinde yayınlanmakta olup, dileyen her üyemiz bu raporlara ulaşabilmektedir.

MSG şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyelikleri de gönüllülük esasına dayanarak yapılmaktadır Kurumumuz, üyelerinin her bir kuruşunu harcarken dikkatle davranan, hukuka ve mevzuata uygun şekilde işlemlerini devam ettiren bir meslek birliğidir. Bu nedenle gerek kamuoyunda gerek çeşitli mecralarda meslek birliğimizin iş ve işlemlerine dair art niyetle sizleri yanlış yönlendiren söylemlere itibar edilmemesini, üyelerimizi ilgilendiren her konuda gerekli bilgilendirme ve açıklamaları MSG resmi iletişim kanallarından takip edebileceğiniz gibi, her türlü soru ve/veya sorununuzda, dilediğiniz zaman doğrudan MSG Genel Sekreterliği ile iletişime geçip, en doğru kaynaktan bilgi alabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
MSG Yönetim Kurulu