ÜYE GİRİŞİ
19 Mart 2024

MSG - 2024.002 - GRUP SAĞLIK SİGORTASI İHALE İLANI

MUSIKİ ESERİ SAHİPLERİ GRUBU MESLEK BİRLİĞİ 
SATINALMA YÖNERGESİ KAPSAMINDA 
MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN AÇILACAK İHALE HAKKINDA.


İHALE DOSYA NUMARASI: 2024/002

İHALENİN KONUSU VE İHALEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İş sahibi Meslek Birliğine ilişkin bilgiler;

Madde 1 – İş sahibi Meslek Birliğinin;
•    Adı            : MSG Genel Sekreterliği
•    Adresi             : Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:4 Şişli / İstanbul
•    Telefon No         : 0 212 267 45 15 
•    Faks No        : 0 212 267 45 60 
•    E – posta         : [email protected]
•    İlgili Birim        : Satınalma Komisyonu

İhale konusu işe ilişkin bilgiler;

Madde 2 – İhale konusu mal veya hizmetin;
•    Adı ve Niteliği     : Grup Sağlık Sigortası Uygulamaları.
•    Projenin Konusu    : 30.04.2024 – 30.04.2025 dönemi sigortalanacak Meslek Birliğimiz üye ve yakınları için Grup Sağlık Sigortası Poliçelerinin oluşturulması çalışmalarına yönelik teklif verilmesi.

İhaleye ilişkin bilgiler;

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler;
•    İlan Tarihi        : 19.03.2023
•    İlan Süresi        : 15 (onbeş) gün
•    İhale Usulü        : Açık teklif 
•    İhale Tarihi        : 02.04.2023

İhaleye katılım bilgileri;

Madde 4 – MSG Satınalma Yönergesine göre, değerlendirmeye alınacak firmaların, 
•    En az 3 yıldan beri faaliyet göstermesi,
•    Son 3 yıl boyunca kurumlar vergisi mükellefi olması,
•    Katılımcı firmanın en az Meslek Birliğimiz poliçelerini karşılayabilecek iş hacmine sahip olması,
•    MSG ile katılımcı firma arasında herhangi hukuki bir ihtilaf bulunmaması şartlarının sağlanması gerekmektedir.
•    Verilecek teklif sabit fiyatlı olacaktır.
•    Yetkilendirme yazıları ile mevcut poliçe örnekleri, mevcut sigortalı ve sigortalanacak üye bilgileri (isim, yaş, cinsiyet), mevcut hasar prim oranı ve hasar listeleri (vaka adet, hastane kullanım, eczane kullanım) gibi bilgi ve belge Genel Sekreterlik ve Üye İlişkileri Departmanı tarafından sağlanacaktır.

MSG - 2024.002 - GRUP SAĞLIK SİGORTASI İHALE İLANI PDF OLARAK İNDİR