İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

Olağanüstü Genel Kurula Çağrı

Olağanüstü Genel Kurula Çağrı

MSG

Musiki Eseri Sahipleri Grubu 

Meslek Birliği Genel Sekreterliğinden Duyuru

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI

10 Mart 2020 Salı günü gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulumuzda, oy verme işlemi sonunda üyelerimizin birçoğunun salonda bulunmaması nedeniyle en yakın tarihe ertelenmiş ancak salgın önlemleri nedeniyle gerçekleşememiş olan, İç Tüzük ve Yönergelerimizde yapılması gerekli bazı düzeltmelerin oylanması için gerçekleştirmek zorunda olduğumuz Olağanüstü Genel Kurul toplantımızın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün de önerdiği şekilde 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Musıki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliğinin “Olağanüstü Genel Kurul” toplantısının 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 11:00’de Meslek Birliğimiz ofisi, Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:4 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına; toplantı günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde, “Olağanüstü Genel Kurul” toplantısının 27 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 11:00’de Feriye Cam Salon, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No:44 Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle mevcut katılımcılarla gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ: 

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Başkanlık divanı seçimi,
  3. Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
  4. Birlik Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
  5. Meslek Birliğimiz İç Tüzük ve Yönergelerinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması,
  6. İstekler ve dilekler,
  7. Kapanış.