İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

Sağlık Sigortası Koşulları

Kimler hangi koşullarda sağlık sigortasından faydalanabilirler?

27.11.2018 tarihli MSG Olağanüstü Genel Kurulu’nda kabul edilen Sağlık ve Sosyal Dayanışma Yönergesi 5. maddesine göre;

-“Bir önceki mali takvim yılında 2.000,00 TL ve üzerinde telif getirisi olan üyelerimize yatarak+ayakta tedavi MSG tarafından hediye edilmektedir. Primler MSG tarafından karşılanmakta olup, üyelerimiz hiçbir ödeme yapmadan sigortalı olabilmektedirler.

-Bir önceki mali takvim yılında 500,00 TL - 2.000,00 TL telif getirisi olan üyelerimize de yatarak tedavi MSG tarafından hediye edilmektedir. Bu kapsamdaki üyelerimiz diledikleri takdirde ayakta tedavi teminatını da grup indiriminden yararlanarak alıp sigortalarına ekletebilmektedirler. 

Bu tutarlar her yıl TÜİK’in belirlediği (ÜFE+TÜFE)/2 oranında artırılır.” 

(30.04.2021 – 30.04.2022 dönemi için (ÜFE+TÜFE)/2 uygulanmış güncel rakamlar için lütfen https://msg.org.tr/saglik-sigortasi-uygulamalari linkini tıklayınız.)

-Telif getirisi yukarıdaki koşulları sağlamayan üyelerimiz ise grup indiriminden yararlanarak istedikleri teminatı alabilirler.

Üyelerimiz, kendileriyle birlikte eş ve çocuklarını da (eş ve çocuklar için ön görülen primleri ödeyerek) sigorta kapsamına dahil edebilirler. Sigortalanacak eş ve çocukların TC Kimlik numaralarını tarafımıza bildirmenizi önemle rica ederiz.